12.06.2008

Old School Styleeee

Burro Banton - Sekkle Yourself


Cutty Ranks og Stereo Mars Sound System fra 1986. Riddim: Sleng Teng.

Ingen kommentarer: