18.05.2008

BOSTON

G-Squared, XL , & Big Juan fra den nå oppløste gruppa Kreators slapp singelen Home med artister med tilhørighet til Boston, Massachusetts. Den ble gitt ut på en samleplate i 2001 kalt Boston Underground Hip Hop med artister fra BOSTON. Sangen ble også sluppet på en promo cd som ble gitt ut sammen med en utgave av Hip Hop Connection magasinet, Tommy Tee hadde også en sang på den promo cden.

Kreators ft Akrobatik, Big Shug, Ed O.G, Guru & Krumb Snatcha - Home"We're from the B to the O-S-T-O-N

where cats double push friends for dollars and gems
Platinum artistes they don't wanna come here (nah)
not cause of lack of money or bitches, but out of fear
Rappers up here be gettin' overlooked for years
Started hatin' on eachother sabotagin' careers
Ten o' the best MC's we got to offer
to shut down you cock blockin' shit talkers"
mp3: Kreators - Live Coverage (2004) (album)

http://www.myspace.com/kreators
http://www.hhcmagazine.com/

Ingen kommentarer: