13.11.2008

Stortinget + Cannabis ?


mp3: Peter Tosh - Legalize ItRiksadvokat Tor-Aksel Busch var nylig i Aftenposten hvor han etterlyste en debatt blant politikerene om legalisering av cannabis. Under en internasjonal cannabiskonferanse som ble holdt i Oslo snakket han om legalisering av bruk og besittelse av små mengder cannabis og om passende straffereaksjoner for narkotikaforbrytelser.
- Dette er spørsmål som fortjener diskusjon i aller høyeste grad, sier riksadvokat Tor-Aksel Bush. Han synes det er merkelig stille om cannabis i norsk offentlighet. I desember legger Regjeringen frem sitt utkast til nye narkotikabestemmelser.
Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier de som ønsker å diskutere legaliseringsspørsmålet bør heve stemmen nå.

Oppfølgingsartikkelen i Aftenposten med overskrift Fryker hasjdebatten viser til at politikerene ikke vil ta denne debatten. NRK kjørte en debatt på programmet til han Midt i Smørøyet-fyren, med en svak svak debattant fra Ungdom Mot Narkotika, se den her, og haha forresten. Noen som kan snakke (/skrive) for seg er NorCan, her er et lite utdrag fra en uttalelse angående debatten Busch vil ta opp;
Vi mener man nå bør innse at det er urealistisk å fjerne rusmiddelbruk fra samfunnet, og at vi heller må konsentrere oss om hvordan vi kan skape et samfunn der man kan akseptere dem som har et forsvarlig og fornuftig rusmiddelbruk og hjelpe dem som ikke takler sitt eget bruk, uavhengig av hvilket rusmiddel det er snakk om. Dette er ikke mulig under dagens forbud, der straff og fordømmelse er det eneste som venter dem som bruker et annet rusmiddel enn alkohol og tobakk.

Prinsippet om skadereduksjon veier tungt, og det er dette vi mener bør være grunnlaget for rusmiddellovgivningen. Skadereduksjon innebærer for eksempel at man skal hindre salg til barn og unge og bidra til forsvarlig og konstruktiv rusmiddelbruk blant voksne.

NorCan ser tydelig de negative konsekvensene av dagens håndheving av cannabisforbudet - den legger bånd på svært store ressurser hos et allerede presset justisapparat. Her er det viktig å belyse signaleffekten det gir når politiet forfølger cannabisrøykere, men ikke har ressurser nok for å hindre eller oppklare vold, tyveri og overgrep.

Videre er det tvilsomt om straff i form av bøter eller fengsel har noen begrensende eller preventiv effekt. Bare det faktum at nesten halvparten av unge menn i Oslo har brukt cannabis taler for at frykt for straff ikke er tilstrekkelig for å hindre cannabisbruk. Dette henger i stor grad sammen med det legitimitetsproblemet forbudet mot cannabis har. De siste årenes forskning har slått hull på en rekke myter omkring cannabis, og det bør ikke være noen overraskelse at forbudet ikke blir respektert når både forskere og politikere innrømmer at cannabis har mindre skadevirkninger enn alkohol.

Ble litt mer enn litt..

Anywaaaaaaaay, u know how we do.

2 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Å bare legalisere cannabis er håpløst utilstrekkelig. Man bør gjøre det med samtlige stoffer. Det finnes rett og slett ingen gode argumenter for at det skal være ulovlig å en masse for at det skal være lovilig og akseptert.

Joppe sa...

Forskning.no: Behov for offentlig avkriminaliseringsdebatt